Có 1 kết quả :

Phát động Hội thao Sinh viên Ký túc xá văn hoá TP. Thủ Đức

Phát động Hội thao Sinh viên Ký túc xá văn hoá TP. Thủ Đức

SVVN - Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” TP. Thủ Đức vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội thao Sinh viên Ký túc xá văn hoá thành phố năm 2021. Việc tổ chức hội thao nhằm nâng cao tinh thần rèn luyện sức khoẻ cho sinh viên và lan toả những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng.