Có 1 kết quả :

Sự cống hiến giúp con người hướng tới giá trị tốt đẹp

Sự cống hiến giúp con người hướng tới giá trị tốt đẹp

SVVN - Tài Nữ Hồng Hạnh (21 tuổi) sinh ra và lớn lên ở Ninh Thuận, đang là sinh viên năm 4, theo học chuyên ngành Bảo hiểm, Khoa Bảo hiểm, Trường Đại học Lao Động Xã Hội Cơ sở II. Theo học chuyên ngành này bởi Hạnh hiểu được tầm quan trọng của Bảo hiểm trong việc giải quyết được những rủi ro không nên có, tạo động lực  phát triển những lĩnh vực kinh tế xã hội khác.