Có 1 kết quả :

Sẵn sàng khi làm việc trái ngành

Sẵn sàng khi làm việc trái ngành

SVVN - Ngoài để kiếm thêm thu nhập, nhiều sinh viên hiện nay quyết định đi làm từ sớm nhằm tích lũy kinh nghiệm và có thể tiếp cận, thích nghi với những công việc trái ngành mà bản thân có thể làm sau này.