Có 1 kết quả :

Century Production và Thịnh - Hai nhân tố mới làm nên sự thành công của Ngày Không Có Em

Century Production và Thịnh - Hai nhân tố mới làm nên sự thành công của Ngày Không Có Em

"Ngọt ngào đến mấy cũng sẽ tàn thôi vì chẳng ai đợi mãi yêu mãi một người" đoạn nhạc bắt tai đang khá nổi trên các trang mạng xã hội trong thời gian gần đây. Đây là đoạn điệp khúc của bài hát Ngày không có em. Một bài hát nhẹ nhàng đầy ấm áp do Thịnh và Century Production hợp tác sản xuất.