Có 11 kết quả :

Lễ hội ném Pao của người Mông

Quả Pao - cái cớ nhân duyên

SVVN - Quả Pao tròn trĩnh bay qua lại giữa hai hàng trai gái đứng đối diện nhau từ lâu đã thành biểu tượng cho tình yêu và kết nối lứa đôi trong văn hóa người Mông. Nó là cái cớ của nhiều mối nhân duyên.