Có 2 kết quả :

 Bắt đầu làm tốt từ những việc nhỏ, sẽ giúp bản thân vững vàng hơn trên chặng đường sau này

Bắt đầu làm tốt từ những việc nhỏ, sẽ giúp bản thân vững vàng hơn trên chặng đường sau này

SVVN - Trần Ngọc Mai (sinh năm 2003) là sinh viên năm 3 ngành Truyền thông Đa phương tiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trải qua những giai đoạn tự ti, hoài nghi về bản thân, Ngọc Mai tin rằng tương lai rồi sẽ tốt đẹp hơn và việc mình cần làm là cố gắng phủ đầy màu sắc cho cuộc sống hiện tại.
Minh họa: Huỳnh Ty

Giao thừa chưa qua

SVVN - Chiều ba mươi mốt. Hai mươi cây số từ Vũng Tàu về Bà Rịa trong chập choạng đèn pha. Xe bể lốp 3 lần. Cây đinh năm cũ không chịu cũ, vẫn muốn đâm vào tấm lòng mới những nhát thật đau.