Có 2 kết quả :

Phần dở nhất của phiên tòa

Phần dở nhất của phiên tòa

TP - Từ khi có Nghị quyết 08 rồi Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, không khí các phiên tòa hình sự đã và đang dân chủ hơn, thực chất hơn, không xơ cứng như cũ. Hấp dẫn nhất, chính là phần tranh luận, đối đáp giữa bên cột tội và bên cởi tội. Cáo trạng và lời luận tội của công tố viên thường rất đanh thép. Người ta thấp thỏm chờ đợi luật sư đưa ra được gì để “cãi lại”.