Có 3 kết quả :

Bảo hiểm PVI được nâng hạng tín nhiệm

Bảo hiểm PVI được nâng hạng tín nhiệm

SVVN - Tổ chức đánh giá tín nhiệm A.M.Best đã nâng xếp hạng năng lực tài chính của Bảo hiểm PVI từ mức “B+” (Tốt) lên mức “B++” (Tốt) và xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành từ mức “bbb-” (Đủ năng lực) lên mức “bbb” (Đủ năng lực).