Có 1 kết quả :

Chuyên gia huấn luyện chiến lược đầu tư bất động sản Rich Nguyen.

300 giờ đầu tư bất động sản cùng Rich Nguyen

Thấu hiểu những khó khăn của các nhà đầu tư bất động sản cá nhân khi tham gia thị trường và mong muốn tạo lập một cộng đồng đầu tư an toàn tăng trưởng và bền vững, diễn giả Rich Nguyen xây dựng chương trình TẶNG “300 GIỜ HUẤN LUYỆN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CÙNG RICH NGUYEN”.