Có 3 kết quả :

Phát hành 'Kỷ yếu Hoàng Sa'

Phát hành 'Kỷ yếu Hoàng Sa'

TP - Sáng qua, 7–1, Văn phòng UBND huyện đảo Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) xác nhận, ấn phẩm Kỷ yếu Hoàng Sa vừa được Hội đồng thẩm định xuất bản của Bộ TT&TT thông qua, Nhà xuất bản TT&TT cấp giấy phép xuất bản và phát hành.