Có 1 kết quả :

Tạp chí khoa học VJCS của Việt Nam được xếp vào danh mục ESCI

Tạp chí khoa học VJCS của Việt Nam được xếp vào danh mục ESCI

SVVN - Hồi tháng Tư, VJCS vinh dự là tạp chí khoa học thứ 6 của Việt Nam được chấp nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu của SCOPUS - là một hệ thống cơ sở dữ liệu đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp các bài báo khoa học đáng tin cậy và có nhiều tạp chí được nhiều người trích dẫn nhất trên toàn thế giới.