Có 1 kết quả :

Thí sinh được rời phòng thi tốt nghiệp THPT khi nào?

Khi nào thí sinh được rời phòng thi tốt nghiệp THPT?

SVVN - Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 quy định, thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm và 2 phần 3 thời gian làm bài thi môn tự luận. Trường hợp cần cấp cứu, việc ra khỏi phòng thi và khu vực thi của thí sinh do Trưởng Điểm thi quyết định.