Có 1 kết quả :

 Khi những người trẻ bùng nổ trong đổi mới và sáng tạo

Khi những người trẻ bùng nổ trong đổi mới và sáng tạo

SVVN - Cuộc thi trực tuyến Creativity: The Game Changer (Sáng tạo: Yếu tố thay đổi cục diện) với chủ đề “Thách thức mọi giới hạn. Bệ phóng cho sự đổi mới” do Đại học RMIT và The Digital Lab tổ chức là một sân chơi nhằm tìm kiếm, khuyến khích, và hỗ trợ những bạn trẻ người Việt trên toàn quốc ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo vào các chiến dịch truyền thông tiếp thị.