Có 2 kết quả :

Một lớp học mầm non sử dụng tivi. Ảnh: Hải Phong

Tương tác giữa người với người tuyệt đối quan trọng

SVVN - Dù là một chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực Khoa học máy tính nhưng PGS Ngô Quang Hưng cho rằng không nên tuyệt đối hóa vai trò của giáo dục số trong tương lai. Trong giáo dục, các chương trình dạy học trực tuyến chỉ nên xem như một công cụ, còn hoạt động tương tác giữa người với người thì tuyệt đối quan trọng trong phát triển tư duy.