Có 2 kết quả :

Những “chiến sĩ áo xanh” tiếp sức thí sinh

Những “chiến sĩ áo xanh” tiếp sức thí sinh

SVVN - Trong gần 9.000 sinh viên tình nguyện tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi" 2021 trên địa bàn TP. HCM, có rất nhiều là các bạn sinh viên năm thứ nhất. Với các bạn sinh viên, việc tham gia chương trình giữa tâm dịch TP. HCM cũng là những trải nghiệm rất đặc biệt.