Có 8 kết quả :

Trường múa vắng thí sinh

Trường múa vắng thí sinh

Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam vừa tổ chức hội thảo “Tiếp thu tinh hoa múa nước ngoài trong đào tạo diễn viên múa trong nước”, nhưng tham luận đều nghiêng về những bất cập xoay quanh thực trạng trong công tác tuyển sinh và đào tạo ở các trường múa hiện nay.
Do đâu trường múa vắng thí sinh?

Do đâu trường múa vắng thí sinh?

Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam vừa tổ chức hội thảo “Tiếp thu tinh hoa múa nước ngoài trong đào tạo diễn viên múa trong nước”, nhưng tham luận đều nghiêng về những bất cập xoay quanh thực trạng trong công tác tuyển sinh và đào tạo ở các trường múa hiện nay.