Có 2 kết quả :

Ca sĩ Trần Lập: Cuộc sống xô lệch quan điểm

Ca sĩ Trần Lập: Cuộc sống xô lệch quan điểm

Cuộc sống đôi khi xô xệch các quan điểm và các hành xử của họ như là dây xích lệch bánh răng. Người yếu thế la toáng lên, oán trách người kia chưa chắc đã vì mình đúng, có thể chính người đó chưa biết mình sai - Ca sĩ Trần Lập nói.