Có 1 kết quả :

Mang dự án giáo dục về quê hương

Mang dự án giáo dục về quê hương

SVVN - Kiến tạo những chương trình ngoại khóa chất lượng mang tính giáo dục để làm mới tư duy cho thanh thiếu niên đã trở thành “kim chỉ nam” mà Trần Thu Thảo (năm thứ nhất, ĐH Fulbright Việt Nam) hướng đến khi cống hiến cho địa phương mình là TX. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.