Anh Đức: Trấn Thành là “bố già” của tôi trong nghệ thuật

Anh Đức: Trấn Thành là “bố già” của tôi trong nghệ thuật

SVVN - "Thành nổi tiếng, còn tôi “nép vế” hơn. Thành biết tôi tự trọng nên không bao giờ để sẵn chỗ cho tôi, tôi vẫn tham dự “casting” như bao người, vẫn thử vai chứ không phải cậy bạn thân mà muốn làm gì làm, muốn chọn vai nào thì chọn..." Chia sẻ của Anh Đức và người bạn thân

Khám phá