Có 2 kết quả :

Phát huy, lan tỏa sứ mệnh, thông điệp giáo dục của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam

Phát huy, lan tỏa sứ mệnh, thông điệp giáo dục của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam

SVVN - Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang yêu cầu Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam tiếp tục đầu tư các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, đặc biệt là hoạt động hè. Điều này cần sự chọn lọc, đầu tư từ khung chương trình, lực lượng báo cáo viên, tình nguyện viên, cộng tác viên, đồng thời phải gắn với những sứ mệnh, thông điệp giáo dục của trung tâm và gắn với nghị quyết Đại hội Đoàn.