Có 5 kết quả :

Tin tốt, câu chuyện đẹp tạo động lực cho bạn trẻ phấn đấu vươn lên

Tin tốt, câu chuyện đẹp tạo động lực cho bạn trẻ phấn đấu vươn lên

SVVN - Theo Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Đỗ Thị Hà, môi trường hình thành nên tính cách con người. Khi bạn tiếp xúc với môi trường toàn những điều tích cực thì bạn có thiên hướng làm điều tích cực và ngược lại. Chính vì vậy, những tin tốt, câu chuyện đẹp khi được lan toả rộng rãi sẽ góp phần hình thành nên xã hội tích cực, tạo động lực cho bạn trẻ phấn đấu, vươn lên cho tương lai sự nghiệp, và xa hơn là phấn đấu góp sức mình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.