Có 2 kết quả :

ĐHQG TP. HCM và UBND TP. HCM ký thỏa thuận hợp tác toàn diện

ĐHQG TP. HCM và UBND TP. HCM ký thỏa thuận hợp tác toàn diện

SVVN - Chương trình hợp tác giữa UBND TP. HCM và ĐHQG TP. HCM vừa được ký kết, tập trung vào mục tiêu phát triển và hội nhập kinh tế - xã hội của TP. HCM nói riêng, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung, đồng thời, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQG TP. HCM trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.