Có 3 kết quả :

Tạo cơ hội cao nhất để 'Sinh viên 5 tốt' tiếp cận thị trường lao động

Tạo cơ hội cao nhất để 'Sinh viên 5 tốt' tiếp cận thị trường lao động

SVVN - Theo anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN mục tiêu cao nhất và cuối cùng của phong trào "Sinh viên 5 tốt" là tạo môi trường, động lực để sinh viên phấn đấu trở thành một phiên bản tốt nhất sau khi ra trường để làm sao các bạn có cơ hội cao nhất tiếp cận thị trường lao động.