Có 9 kết quả :

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chuỗi Hành trình 'Người thợ trẻ giỏi' toàn quốc năm 2023

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chuỗi Hành trình 'Người thợ trẻ giỏi' toàn quốc năm 2023

SVVN - Vừa qua, Tỉnh Đoàn Bình Dương, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân và Lao động trẻ tổ chức Lễ Khánh thành bể bơi thanh thiếu niên Bình Dương và ra mắt Chi đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Chương trình nằm trong chuỗi Hành trình “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XIV, năm 2023.