Có 1 kết quả :

Khai mạc chương trình đào tại Hạt giống Viễn thông tương lai 2020.

25 sinh viên Việt Nam tham gia chương trình Đào tạo Hạt giống viễn thông tương lai 2020

SVVN - Chương trình Đào tạo Hạt giống viễn thông tương lai năm 2020 (Seeds for the Future) dành cho các sinh viên ưu tú ngành ICT của các trường đại học, học viện của Việt Nam vừa chính thức khai mạc. Chương trình nằm trong khuôn khổ của chương trình học bổng Hạt giống viễn thông tương lai, một chương trình công ích xã hội (CSR) hàng đầu của Huawei trên toàn thế giới.