Có 4 kết quả :

5 thói quen bạn nên có để luôn chủ động trong công việc

5 thói quen bạn nên có để luôn chủ động trong công việc

Những người chủ động trong công việc và cuộc sống của mình thường là người thành công. Họ luôn làm chủ được tình thế, kiểm soát tốt được các kế hoạch của mình và sớm đạt được nhiều thành tựu. Trong công việc, bất cứ một công ty, doanh nghiệp nào cũng luôn muốn sử hữu những nhân sự có tính chủ động.