Thông điệp của các thủ lĩnh tình nguyện

SVVN - Hướng đến Ngày Quốc tế Tình nguyện viên và Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm 2021, các thủ lĩnh tình nguyện, các tình nguyện viên trên khắp cả nước gửi hàng ngàn thông điệp để tôn vinh, động viên, cổ vũ và lan tỏa tinh thần nhân ái, tử tế với xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.
Thông điệp của các thủ lĩnh tình nguyện ảnh 1
Thông điệp của các thủ lĩnh tình nguyện ảnh 2
Thông điệp của các thủ lĩnh tình nguyện ảnh 3
Thông điệp của các thủ lĩnh tình nguyện ảnh 4
Thông điệp của các thủ lĩnh tình nguyện ảnh 5
Thông điệp của các thủ lĩnh tình nguyện ảnh 6
Thông điệp của các thủ lĩnh tình nguyện ảnh 7
Thông điệp của các thủ lĩnh tình nguyện ảnh 8
Thông điệp của các thủ lĩnh tình nguyện ảnh 9
Tin liên quan