Có 1 kết quả :

Đường dễ đi chỉ là đường xuống dốc...

Đường dễ đi chỉ là đường xuống dốc...

SVVN - Đường dễ đi chỉ là đường xuống dốc, nhưng đường khó đi mới chính là con đường tiến lên. Có một câu nói khiến mình tâm đắc, đó là: “Cá vượt ngược dòng là cá sống, người vượt nghịch cảnh là người thành công”.