Có 1 kết quả :

Trước khi tốt nghiệp, 85% sinh viên đã có việc làm

Trước khi tốt nghiệp, 85% sinh viên đã có việc làm

SVVN - Theo khảo sát mới nhất của trường ĐH Hoa Sen, tỉ lệ tân cử nhân toàn trường có việc làm ngay trước sự kiện lễ tốt nghiệp lần thứ 37 được tổng kết trung bình là 84,9 % và tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp những năm gần đây luôn đạt tỉ lệ trên 95%.