Trường đại học phải rà soát hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
Trường đại học phải rà soát hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài
SVVN - Bộ GD - ĐT vừa ban hành Công văn số 1368/BGDĐT-GDĐH về việc rà soát hoạt động tự chủ mở ngành và liên kết đào tạo với nước ngoài.

Công văn nêu rõ, thực hiện quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34) và Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ; các đại học, học viện, trường đại học được thực hiện quyền tự chủ về chuyên môn, học thuật nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Luật số 34.

Trường đại học phải rà soát hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài ảnh 1

Trường đại học phải rà soát hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài.

Để đảm bảo chất lượng tuyển sinh và đào tạo, Bộ GD - ĐT yêu cầu các trường thực hiện một số nhiệm vụ: Tiến hành rà soát hoạt động tự chủ mở ngành, duy trì ngành đào tạo tại các trường và hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, đảm bảo đúng quy định của Luật số 34, Nghị định 99, Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 8/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và các quy định của Bộ GD - ĐT về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

Các trường báo cáo kết quả rà soát hoạt động mở ngành, duy trì ngành đào tạo, hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài và các đề xuất, kiến nghị (nếu có), cùng các minh chứng bản phô tô quyết định tự chủ mở ngành, quyết định phê duyệt chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài yêu cầu gửi về Bộ GD - ĐT trước ngày 30/4/2021.

Trường hợp ngành đề nghị mở mới chưa có trong danh mục giáo dục đào tạo cấp IV theo quy định, trường đại học cần báo cáo làm rõ một số nội dung như: Luận cứ khoa học; nhu cầu của xã hội về ngành mới này; trong đó có ít nhất 2 ý kiến về sự cần thiết đào tạo của 2 cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo.

Ngoài ra, cần báo cáo rõ thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới, kèm theo ít nhất 2 chương trình đào tạo tham khảo của trường đại học nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận về chất lượng hoặc cho phép thực hiện và cấp bằng (trừ các ngành chỉ có đào tạo ở Việt Nam hoặc các ngành liên quan đến an ninh, quốc phòng) gửi về Vụ Giáo dục Đại học để xem xét, bổ sung vào danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học thạc sĩ, tiến sĩ.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm