Có 1 kết quả :

Bí mật trong “Tư duy ngược dịch chuyển thế giới”

Bí mật trong “Tư duy ngược dịch chuyển thế giới”

SVVN - Có thật là chỉ một số ít người có khả năng sáng tạo, trong khi đa số chỉ dừng lại ở ý tưởng? Chỉ có vài người sinh ra để làm lãnh đạo, trong khi đa số là “dân đen”? Trong cuốn sách “Tư duy ngược dịch chuyển thế giới”, GS Adam Grant đã chứng minh điều ngược lại.