Tuyên dương 30 tập thể đạt danh hiệu Tập thể 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư năm 2022

SVVN - T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã trao danh hiệu Tập thể 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư, năm 2022, tặng 30 đơn vị. Trong đó, tiêu biểu có các Hội Sinh viên: Tỉnh Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, TP. Hà Nội.

Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Học sinh, sinh viên toàn quốc - Connect Fest 2023. T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng danh hiệu Tập thể 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư năm 2022 cho 30 đơn vị.

Tuyên dương 30 tập thể đạt danh hiệu Tập thể 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư năm 2022 ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và bà Nguyễn Thị Nhung – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD - ĐT trao tặng danh hiệu Tập thể 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư năm 2022 cho các đơn vị.

Tuyên dương 30 tập thể đạt danh hiệu Tập thể 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư năm 2022 ảnh 2

Năm 2022, 30 đơn vị được nhận danh hiệu Tập thể 'Sinh viên 5 tốt'.

Danh hiệu Tập thể 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư có tiêu chuẩn: 100% sinh viên tham gia phong trào 'Sinh viên 5 tốt'; không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

Tuyên dương 30 tập thể đạt danh hiệu Tập thể 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư năm 2022 ảnh 3

Các đơn vị nhận danh hiệu Tập thể 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư năm 2022.

Trong đó, phải đạt danh hiệu Tập thể 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố. Ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp trường.

Tuyên dương 30 tập thể đạt danh hiệu Tập thể 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư năm 2022 ảnh 4

Những đơn vị tiêu biểu nhận danh hiệu Tập thể 'Sinh viên 5 tốt'.

Tiêu biểu trong 30 đơn vị được trao tặng danh hiệu Tập thể 'Sinh viên 5 tốt' năm 2022, có các đơn vị như: Hội Sinh viên TP. Hà Nội, Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên TP. Cần Thơ, Hội Sinh viên tỉnh Bình Định.

Tuyên dương 30 tập thể đạt danh hiệu Tập thể 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư năm 2022 ảnh 5

Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cũng trao 30 suất quà dành tặng cho các bạn học sinh, sinh viên, cán bộ Hội .

Tuyên dương 30 tập thể đạt danh hiệu Tập thể 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư năm 2022 ảnh 6

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thành tích xuất sắc.

Tuyên dương 30 tập thể đạt danh hiệu Tập thể 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư năm 2022 ảnh 7

Vươn lên trong cuộc sống, học tập và công tác.

Nhân dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cũng trao 30 suất quà dành tặng cho các bạn học sinh, sinh viên, cán bộ Hội Sinh viên có thành tích xuất sắc, vươn lên trong học tập, công tác.

Tin liên quan