VNPT xây dựng Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên

VNPT xây dựng Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên
SVVN - Tập đoàn VNPT sẽ phối hợp tổ chức, tài trợ cho các hoạt động phù hợp với lĩnh vực ưu tiên của mình, cụ thể gồm các hoạt động tọa môi trường sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên; các cuộc thi trực tuyến ứng dụng công nghệ thông tin; các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng...
VNPT xây dựng Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên

Sáng ngày 23/8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2019-2022 với nhiều nội dung đáng chú ý.

VNPT xây dựng Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên

Trong số các nội dung của Thỏa thuận hợp tác giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và VNPT, có đề cập đến việc Tập đoàn VNPT sẽ xây dựng, tham gia vận hành kỹ thuật Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam tại địa chỉ www.ytuongsangtao.net

VNPT xây dựng Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên

Liên quan đến nội dung trên, Tập đoàn VNPT sẽ phối hợp tổ chức, tài trợ cho các hoạt động phù hợp với lĩnh vực ưu tiên của mình, cụ thể gồm các hoạt động tọa môi trường sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên; các cuộc thi trực tuyến ứng dụng công nghệ thông tin; các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng...

VNPT xây dựng Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên

Bên cạnh đó, Tập đoàn VNPT sẽ triển khai thực hiện phần mềm nghiệp vụ quản lý công tác Đoàn trên toàn quốc; xây dựng Đề án hệ thống trực tuyến của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hỗ trợ thanh thiếu nhi về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh; triển khai các gói cước ưu đãi dành riêng cho cán bộ Đoàn thanh niên.

VNPT xây dựng Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên

Nhân dịp này, TƯ Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, thành viên Hội đồng quản trị.

Đây là việc làm thiết thực nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3- 2015 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030".

Được biết, Thỏa thuận giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn VNPT có hiệu lực từ nay cho đến hết ngày 31/12/2022. Trước khi Thỏa thuận kết thúc ba tháng, hai bên sẽ tổng kết, đánh giá kết quả và xem xét, đề xuất các nội dung hợp tác cho thời gian tiếp theo.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm