Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022

Xây mới gần 100 ngôi nhà nhân ái

SVVN - Trong tuần đầu của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022, thanh niên cả nước đã khởi động bằng nhiều hình thức hoạt động như sửa chữa hàng trăm ki lô mét đường, trồng gần 300.000 cây xanh, xây mới gần 100 ngôi nhà nhân ái
Xây mới gần 100 ngôi nhà nhân ái ảnh 1
Xây mới gần 100 ngôi nhà nhân ái ảnh 2
Xây mới gần 100 ngôi nhà nhân ái ảnh 3
Xây mới gần 100 ngôi nhà nhân ái ảnh 4
Xây mới gần 100 ngôi nhà nhân ái ảnh 5
Xây mới gần 100 ngôi nhà nhân ái ảnh 6
Tin liên quan