Có 1 kết quả :

Thí sinh muốn rớt… đại học cũng khó

Thí sinh muốn rớt… đại học cũng khó

SVVN - Năm 2021, các trường đại học đều có 3 - 5 phương thức để thí sinh xét tuyển. Ngoài ra, thí sinh còn tham dự kỳ thi tuyển sinh riêng, kỳ thi đánh giá năng lực, kỳ thi tốt nghiệp THPT. Như vậy, thí sinh muốn rớt đại học cũng khó!