Anh Nguyễn Minh Long làm Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Công đoàn

SVVN - Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường ĐH Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2025 đã diễn ra, với sự tham dự của 186 đại biểu, đại diện cho trí tuệ, sức trẻ, nhiệt huyết của hơn 10.000 hội viên, sinh viên đang học tập tại trường.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường ĐH Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2025 là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên nhà trường. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết và đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020 - 2023, thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động của công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Anh Nguyễn Minh Long làm Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Công đoàn ảnh 1

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường ĐH Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Đồng thời, hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường khoá mới đủ trí tuệ, năng lực và phẩm chất đạo đức để gánh vác trách nhiệm và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương, nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác trong nhiệm kỳ tới.

Anh Nguyễn Minh Long làm Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Công đoàn ảnh 2

Ban Chấp hành, Hội Sinh viên trường ĐH Công đoàn ra mắt tại Đại hội.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương thống nhất Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường ĐH Công đoàn khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2025, hiệp thương bầu 19 người vào Ban Chấp hành, trong đó, anh Nguyễn Minh Long được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch và 5 anh, chị vào Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường khóa X.

Anh Nguyễn Minh Long làm Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Công đoàn ảnh 3

Chị Hoàng Thị Thanh Tâm - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội.

Tại phiên làm việc thứ hai, Đại hội đã được nghe Ban Chấp hành khóa IX trình bày báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020 - 2023 và phương hướng công tác Hội, phong trào sinh viên trường ĐH Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 - 2025. Đồng thời, hiệp thương bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP. Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Anh Nguyễn Minh Long làm Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Công đoàn ảnh 4

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường ĐH Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2025 đã diễn ra, với sự tham dự của 186 đại biểu.

Với khẩu hiệu hành động: “Tri thức – Sáng tạo – Hội nhập – Cống hiến”, Đại hội quyết tâm thực hiện mục tiêu công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2025 “Xây dựng sinh viên trường ĐH Công đoàn có ước mơ, hoài bão, khát vọng cống hiến, có lối sống đẹp, bản lĩnh vững vàng, có tri thức, sức khỏe, làm chủ khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập; xây dựng Hội Sinh viên nhà trường ngày càng vững mạnh, trở thành mái nhà chung cho sinh viên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành”.

Tin liên quan