Hiện thực hóa sứ mệnh tiên phong của sinh viên Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ XI

Hiện thực hóa sứ mệnh tiên phong của sinh viên Việt Nam

Hiện thực hóa sứ mệnh tiên phong của sinh viên Việt Nam ảnh 1

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Sinh viên Việt Nam biến những khẩu hiệu đơn thuần thành ngọn lửa đam mê, thôi thúc mỗi sinh viên không ngừng học hỏi, sáng tạo, và đóng góp cho cộng đồng. Khát vọng tiên phong đã vượt qua ranh giới của giáo dục truyền thống, hướng sinh viên tới một tầm cao mới, là trở thành những công dân tiên phong, không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực học thuật mà còn năng động trong các hoạt động xã hội và sáng tạo.

Hiện thực hóa sứ mệnh tiên phong của sinh viên Việt Nam ảnh 2

Trong hành trình này, Hội Sinh viên Việt Nam đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu, từ việc hỗ trợ, tư vấn, phát triển kỹ năng, đến việc tạo điều kiện để sinh viên tham gia vào các hoạt động nghệ thuật và văn hóa. Hội đã không ngừng nỗ lực đảm bảo rằng, sinh viên Việt Nam có được môi trường tốt nhất để học tập, sáng tạo và phát triển.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, công tác Hội và phong trào sinh viên phát triển toàn diện, theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, thích ứng, linh hoạt. Hoạt động Hội vừa bám sát định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đoàn lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023; vừa chủ động, sáng tạo tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh đất nước chịu ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Hiện thực hóa sứ mệnh tiên phong của sinh viên Việt Nam ảnh 3

Tổ chức Hội Sinh viên đã khẳng định được vị thế là lực lượng tiên phong, sáng tạo thực hiện các chủ trương định hướng, nhiệm vụ đột phá lớn mà Đảng, Đoàn đã định hướng trong nhiệm kỳ. Đặc biệt, Hội Sinh viên Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Điểm nổi bật là sự hoàn thành 100% các chỉ tiêu liên quan đến quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội, tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, trang bị kiến thức khởi nghiệp và hỗ trợ hội nhập quốc tế cho sinh viên. Đặc biệt, chỉ tiêu về danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cũng cho thấy sự vượt trội ở cấp tỉnh và cấp trường.

Hiện thực hóa sứ mệnh tiên phong của sinh viên Việt Nam ảnh 4

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về việc đề xuất ý tưởng sáng kiến, giới thiệu việc làm, vận động học bổng và giải thưởng cho sinh viên cũng vượt xa mục tiêu đề ra. Tương tự là số lượng Hội viên kết nạp mới. Một số chỉ tiêu được đánh giá là có chất lượng gia tăng về chiều sâu và đã có bước phát triển vượt bậc so với nhiệm kỳ trước.

Điểm nhấn trong nhiệm kỳ là sự phát triển đa dạng, ngày càng chất lượng của các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật. Các cấp bộ Hội đã chủ động hơn trong việc đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ sinh viên vay vốn, hỗ trợ chi phí học tập, nghiên cứu khoa học, miễn, giảm học phí và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục - đào tạo.

“Nhìn chung, Hội Sinh viên Việt Nam đã thực hiện rất tốt các chỉ tiêu nhiệm kỳ, phản ánh sự nỗ lực không ngừng và đóng góp tích cực của Hội trong việc phát triển một thế hệ sinh viên toàn diện, có đạo đức, học vấn, và sẵn sàng hội nhập với cộng đồng quốc tế. Những thành tựu này không chỉ khẳng định vai trò của Hội Sinh viên Việt Nam trong việc hỗ trợ và phát triển sinh viên mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Hiện thực hóa sứ mệnh tiên phong của sinh viên Việt Nam ảnh 5

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Sinh viên Việt Nam đứng trước cơ hội và thách thức để tiếp tục hành trình đổi mới và phát triển, mở ra những chân trời mới cho thế hệ sinh viên đầy triển vọng. Trước thềm Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết đặt kỳ vọng vào các mục tiêu và hoạt động được thiết kế để không chỉ nâng cao trải nghiệm mà còn là “điểm tựa”, đưa sinh viên vững bước trong môi trường tương lai rộng mở và đầy sáng tạo. Từ đó, mỗi sinh viên sẽ có “sức bật” để hiện thực hoá khát vọng tiên phong trong bối cảnh hiện nay.

Hiện thực hóa sứ mệnh tiên phong của sinh viên Việt Nam ảnh 6

Theo anh Nguyễn Minh Triết, các hoạt động được chú trọng và kỳ vọng đem lại kết quả cao, như quan tâm làm tốt các hoạt động kết nối 'Sinh viên 5 tốt', gồm việc kết nối 'Sinh viên 5 tốt' với nhau và kết nối với các cơ quan, tổ chức, Hội Doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp. Đồng loạt xây dựng câu lạc bộ 'Sinh viên 5 tốt' ở các cấp bộ Hội. Tổ chức định kỳ Diễn đàn 'Sinh viên 5 tốt' các cấp. Đẩy mạnh việc giới thiệu học bổng, việc làm, kiến tập, thực tập cho sinh viên đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' các cấp; đồng thời, thông qua việc kết nối để điều chỉnh các hoạt động rèn luyện sinh viên ngày càng đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và xã hội. Chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, nhà trường, phối hợp với các ban, ngành quan tâm, tạo cơ chế, điều kiện trong việc tổ chức, triển khai phong trào 'Sinh viên 5 tốt', xác định phong trào là một giải pháp tham gia thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Hiện thực hóa sứ mệnh tiên phong của sinh viên Việt Nam ảnh 7

Theo anh Nguyễn Minh Triết, kỳ vọng vào việc phát triển và mở rộng phong trào 'Sinh viên 5 tốt' không chỉ đặt ra một tiêu chuẩn cao hơn cho sinh viên trong việc rèn luyện đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập, mà còn tạo cơ hội để các bạn kết nối với nhau và với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Điều này không chỉ giúp các bạn phát triển kỹ năng và kiến thức, mà còn mở ra cánh cửa cho các cơ hội nghề nghiệp và sự phát triển cá nhân.

Hiện thực hóa sứ mệnh tiên phong của sinh viên Việt Nam ảnh 8

Đặc biệt, Hội cũng chú trọng tổ chức các sân chơi, hoạt động giao lưu quốc tế cho sinh viên. Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu với sinh viên quốc tế, sinh viên quốc tịch nước ngoài đang học tập tại Việt Nam, thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động trao đổi học thuật, các hoạt động tình nguyện.

“Trong đó, sẽ chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy thế mạnh của Internet, mạng xã hội trong việc tạo sân chơi cho sinh viên Việt Nam với sinh viên khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên, phát huy hiệu quả vai trò các trung tâm, nhà văn hóa sinh viên trong các hoạt động, mô hình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Hiện thực hóa sứ mệnh tiên phong của sinh viên Việt Nam ảnh 9