ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ XI

Những mốc thời gian cần ghi nhớ

SVVN - Một số nội dung chính của chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Những mốc thời gian cần ghi nhớ ảnh 1
Tin liên quan