Nốt ruồi hình thành như thế nào?

Nốt ruồi là những chấm đen hoặc nâu trên da, xuất hiện do sự phân bố không đồng đều của các tế bào tạo màu melanocytes.