Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI

Quyết tâm hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó

SVVN - 'Hội Sinh viên Việt Nam với vai trò người bạn thân thiết của sinh viên, sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao vai trò, uy tín của mình, nỗ lực không ngừng để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên, quyết tâm hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Diễn văn chào mừng phiên Trọng thể Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu, trong thời khắc thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho sinh viên tại Đại hội Hội Sinh viên lần thứ 2 năm 1958. Đó là Yêu Tổ quốc - Yêu nhân dân - Yêu chủ nghĩa xã hội - Yêu lao động - Yêu khoa học và Yêu kỷ luật. Chúng ta cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ học sinh, sinh viên đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của quê hương đất nước, vì tương lai tươi sáng của Tổ quốc, của dân tộc và tuổi trẻ.

Quyết tâm hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó ảnh 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và T.Ư Đoàn tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: NHƯ Ý

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với tinh thần “bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, tổ chức Hội, hội viên, sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, tạo dấu ấn nổi bật trong sinh viên và toàn xã hội. “Thành tựu đó góp phần khẳng định được vai trò, sứ mệnh tiên phong, kế thừa, phát triển sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong thời kỳ mới. Chúng ta có thể khẳng định, Hội Sinh viên Việt Nam đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết, trong nhiệm kỳ, Hội Sinh viên Việt Nam phát triển cả về chất và lượng. Các cấp bộ Hội vừa bám sát những định hướng lớn của Đảng, của Đoàn như trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đoàn lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; vừa chủ động, sáng tạo tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, tình hình thực tiễn của sinh viên. Hoạt động Hội Sinh viên đã linh hoạt, sáng tạo, thích ứng nhanh trong bối cảnh đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.

Quyết tâm hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó ảnh 2

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại phiên Trọng thể Đại hội.

Phương thức và hình thức tổ chức các hoạt động Hội ngày càng đa dạng, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Qua phong trào, nhiều tấm gương 'Sinh viên 5 tốt', thủ lĩnh sinh viên, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, sống đẹp, tình nguyện vì cộng đồng đã được ghi nhận, tuyên dương.

Trong nhiệm kỳ có 282.226 sinh viên đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' các cấp, 18.015 sinh viên được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Quy mô tổ chức Hội Sinh viên phát triển vượt bậc cả về số lượng cơ sở hội, tỷ lệ tập hợp sinh viên và chất lượng hội viên. Sinh viên Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế là lực lượng tiên phong, sáng tạo thực hiện các chủ trương định hướng, nhiệm vụ đột phá lớn mà Đảng, Đoàn, Hội đã định hướng trong nhiệm kỳ.

“Tất cả những kết quả đáng khích lệ này có được là nhờ Đảng, Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngành giáo dục đào tạo luôn đặt niềm tin sâu sắc, dành nhiều tình cảm, tạo điều kiện cho các thế hệ sinh viên học tập, rèn luyện, trưởng thành và cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Đặc biệt đó là sự nỗ lực, trách nhiệm, sự cố gắng đầy tâm huyết của các cấp bộ Hội, hội viên, sinh viên”, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đã được, anh Nguyễn Minh Triết cũng bày tỏ những trăn trở của tổ chức Hội Sinh viên về giải pháp nào để hỗ trợ, giúp đỡ nhóm sinh viên có biểu hiện thờ ơ về chính trị, thiếu động lực học tập và ý chí phấn đấu, có lối sống chưa tốt. Hội Sinh viên phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động như thế nào để ngày càng gần gũi với sinh viên, hỗ trợ tích cực cho sinh viên trong học tập và cuộc sống, trong việc trang bị kỹ năng để có cơ hội tốt hơn trong việc tiếp cận thị trường lao động, khởi nghiệp. Làm thế nào để phong trào 'Sinh viên 5 tốt' được sinh viên đón nhận rộng rãi hơn, được đánh giá, ghi nhận cao hơn bởi thị trường lao động và các cơ sở giáo dục. Các nhóm giải pháp nào cần tập trung để phát triển mạnh mẽ tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, tăng tỷ lệ tập hợp sinh viên, tham gia xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng và góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện của giáo dục đại học, cao đẳng Việt Nam trong bối cảnh mới.

Những trăn trở, tồn tại đó đã được xác định trong dự thảo báo cáo chính trị và sẽ được chúng ta chia sẻ, thảo luận, quyết tâm tìm giải pháp khắc phục tại Đại hội lần này.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh xã hội tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Một số định hướng lớn phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 là tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Quyết tâm hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó ảnh 3

“Bối cảnh đó đòi hỏi các cấp bộ Hội Sinh viên Việt Nam, hội viên, sinh viên cả nước phải đoàn kết, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, sáng tạo hơn trong chặng đường mới. Hội Sinh viên Việt Nam với vai trò người bạn thân thiết của sinh viên, sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao vai trò, uy tín của mình. Hội Sinh viên Việt Nam sẽ nỗ lực không ngừng để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên, quyết tâm hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Với tinh thần “Sinh viên Việt Nam Vững bản sắc, Giàu khát vọng, Kiến tạo tương lai, Dựng xây đất nước”, những quyết định của Đại hội sẽ thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của Sinh viên Việt Nam, được đem trí tuệ, sức trẻ, nhiệt huyết xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tin liên quan