Sáu anh, chị trúng cử Ban Bí thư T.Ư Đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2022 -2027

SVVN - Sáng ngày 16/12, các Đại biểu trúng cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 chính thức ra mắt Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Trước đó, vào chiều ngày 15/12 diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII. Hội nghị bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XII.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI tái đắc cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XII.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 6 thành viên: Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn; anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn.

Sáu anh, chị trúng cử Ban Bí thư T.Ư Đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2022 -2027 ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khoá XII.

Sáu anh, chị trúng cử Ban Bí thư T.Ư Đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2022 -2027 ảnh 2

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn khoá XII.

Sáu anh, chị trúng cử Ban Bí thư T.Ư Đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2022 -2027 ảnh 3

Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn khoá XII.

Sáu anh, chị trúng cử Ban Bí thư T.Ư Đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2022 -2027 ảnh 4

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn khoá XII.

Sáu anh, chị trúng cử Ban Bí thư T.Ư Đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2022 -2027 ảnh 5

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn khoá XII.

Sáu anh, chị trúng cử Ban Bí thư T.Ư Đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2022 -2027 ảnh 6

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn khoá XII.

Danh sách Ban Bí thư T.Ư Đoàn khoá XII:

- Anh Bùi Quang Huy (SN 1977, quê Nghệ An) trình độ Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

- Anh Nguyễn Ngọc Lương (SN 1978, quê Thanh Hóa) trình độ Tiến sĩ Luật học, Cử nhân Tiếng Anh, Cao cấp lý luận chính trị.

- Chị Nguyễn Phạm Duy Trang (SN 1982, quê Bình Dương) trình độ Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.

- Anh Ngô Văn Cương (SN 1984, quê Bắc Ninh) trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị.

- Anh Nguyễn Tường Lâm (SN 1984, quê Ninh Bình) trình độ Tiến sĩ Xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị.

- Anh Nguyễn Minh Triết (SN 1988, quê Kiên Giang) trình độ Tiến sĩ Cơ kỹ thuật, Thạc sĩ Động cơ hàng không, Kỹ sư Động cơ hàng không, Cao cấp lý luận chính trị.

Tin liên quan