Có 5 kết quả :

Cách Facebook nhắm tới người dùng thông qua quảng cáo ẩn

Cách Facebook nhắm tới người dùng thông qua quảng cáo ẩn

SVVN - Các nhà nghiên cứu của ĐH Monash đã phát hiện ra rằng, các “dark ad” - quảng cáo ẩn của Facebook hiện đang chưa được giải trình một cách hợp lý, và chúng có thể góp phần lan truyền những thông tin sai lệch, tư tưởng phân biệt đối xử và các định kiến ​​độc hại.