Có 1 kết quả :

ĐHQG TP. HCM tiên phong đào tạo song ngành

ĐHQG TP. HCM tiên phong đào tạo song ngành

SVVN - ĐHQG TP. HCM đã triển khai đào tạo song ngành từ năm 2020. Thông qua việc tăng cường liên thông, liên kết, chương trình nhằm tận dụng thế mạnh liên ngành trong công tác đào tạo tại các trường ĐH thành viên, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội.