Có 1 kết quả :

Sống 'tận hiến' - Sống trọn vẹn

Sống 'tận hiến' - Sống trọn vẹn

SVVN - Hiến tạng là một hoạt động ý nghĩa, là sự sẻ chia cao quý nhưng không phải ai cũng có can đảm. Chẳng tự nhiên mà người ta lựa chọn cho đi nhưng cho đi là nhận lại, cho đi để được “sống” thêm một lần nữa.