Có 1 kết quả :

‘Reunion’ - dự án hỗ trợ học sinh THPT định hướng tương lai

‘Reunion’ - dự án hỗ trợ học sinh THPT định hướng tương lai

SVVN - "Reunion" là một dự án do các bạn sinh viên là cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành (Trà Vinh) thành lập nhằm hỗ trợ học sinh của trường nói riêng và học sinh tỉnh Trà Vinh nói chung, đặc biệt là học sinh lớp 12 về hướng nghiệp, định hướng tương lai. Dự án đã tổ chức thành công nhiều sự kiện giúp các bạn học sinh có thể tự đánh giá và đưa ra sự lựa chọn ngành nghề, trường học phù hợp.