Có 4 kết quả :

Kỳ vọng của Joe Biden

Kỳ vọng của Joe Biden

SVVN - Beau Biden, ở tuổi bốn mươi lăm, là Joe Biden 2.0. Anh có tất cả những điều hay ho nhất của người cha Joe Biden, nhưng lại loại bỏ được những sai sót và khiếm khuyết. Anh chính là niềm tự hào lớn của gia đình Biden.