Có 2 kết quả :

Tăng cường kiểm tra thực phẩm

Tăng cường kiểm tra thực phẩm

TP - Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Công Thương và các sở, ngành khác tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong toàn bộ các khâu từ nuôi trồng, giết mổ động vật, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn.