Có 1 kết quả :

Gỡ rào cản cho cộng đồng LGBT học sinh, sinh viên

Gỡ rào cản cho cộng đồng LGBT học sinh, sinh viên

SVVN - Dự án “Lục sắc” được thành lập bởi một nhóm các bạn trẻ gồm 7 sinh viên đang học học kỳ 4, chuyên ngành Pr&Event, trường ĐH FPT (TP. HCM). Các thành viên trong nhóm dự án gồm: Phương Anh, Ánh Sương, Hồng Ngọc, Huỳnh Liếu, Phương Vy, Ngọc Any, Thanh Triều.