Có 2 kết quả :

Thủ khoa đầu ra ngành Triết học: 'Học để giúp đỡ những gia đình khó khăn như mình trước đây'

Thủ khoa đầu ra ngành Triết học: 'Học để giúp đỡ những gia đình khó khăn như mình trước đây'

SVVN - Sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, bố mất sớm, mẹ lam lũ chạy vạy từng bữa cơm lo cho các con. Bình đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của việc học để cuộc sống của các anh chị, của mẹ được đầy đủ hơn và để giúp đỡ những gia đình khó khăn như gia đình của Bình trước đây.