Có 5 kết quả :

BCH mới ra mắt Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Ba Đồn (Quảng Bình)

Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức thành công đại hội điểm cấp huyện

SVVN - Ngày 14/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Ba Đồn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham gia của 145 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 21.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện và bầu Bí thư trực tiếp tại đại hội.